T O B B - Yurtdışı İşbirliği Teklifleri
Faaliyetlere Göre Teklif Dağılımı

Tarım, bahçıvanlık, avcılık ve ilgili ürünler695
Ormancılık ve tomruk endüstrisi ürünleri75
Balık, balıkçılık ürünleri ve diğer balıkçılık yan ürünleri75
Kömür, linyit, turba ve kömür esaslı diğer ürünler61
Ham petrol, doğalgaz, yağ ve ilgili ürünler14
Metal cevherleri41
Madencilik, taş ocağı işletme ve diğer ilgili ürünler289
Gıda maddeleri ve içecekler1740
Tütün, tütün mamulleri ve malzemeleri9
Tekstil ve tekstil malzemeleri1133
Elbise ve ayakkabı920
Deri ve deri mamulleri295
Ahşap, ahşap ürünler, mantar ürünleri, sepetçilik malzemeleri ve hasır işleri274
Kağıt hamurundan ve kağıttan mamul ürünler376
Çeşitli basılı maddeler ve matbaacılık için malzemeler41
Petrol ürünleri ve yakıtlar108
Kimyasal maddeler, kimyasal ürünler ve yapay elyaflar1068
Kauçuk, plastik ve pelikülfilm ürünler659
Metalik olmayan diğer ürünler449
Ana metaller ve ilgili ürünler745
Mamul ürün ve malzemeler1311
Makineler, ekipmanlar, aletler, cihazlar ve ilgili ürünler2041
Ofis ve bilgisayar makine, ekipman ve parçaları184
Elektriksel makineler, düzenekler, donanımlar ve tüketim malzemeleri493
Radyo, televizyon, iletişim, telekomünikasyon ve ilgili ekipman ve düzenekler155
Optik ve hassas ölçüm aygıtları, saatler, eczacılık ürünleri ve tıbbi tüketim malzemeleri443
Motorlu taşıt, römork ve araç parçaları398
Nakliye ekipmanı103
Mamul ürünler, mobilya, el işleri, özel amaçlı ürünler ve bunlarla ilgili tüketim maddeleri1003
Geri kazanılmış ikincil hammaddeler28
Elektrik, gaz, nükleer enerji ve yakıtlar, buhar, sıcak su ve diğer enerji kaynakları187
Toplanmış ve arıtılmış su ve su dağıtımı2
İnşaat işleri276
Onarım, bakım ve montaj hizmetleri26
Perakende satış hizmetleri6
Otel ve lokantacılık hizmetleri24
Karayolu ile ulaştırma hizmetleri ve boru hattı ile nakliye hizmetleri36
Suyolu taşımacılık hizmetleri23
Havayolu ile taşımacılık hizmetleri7
Destek ve yardımcı ulaştırmacılık hizmetleri; seyahat acentası hizmetleri123
Posta ve telekomünikasyon hizmetleri2
Kamu yararına hizmet ve tesisler8
İsteğe bağlı sigorta ve emekli sandıkları finansman hizmetleri3
Mali aracılık destek hizmetleri12
Emlakçılık hizmetleri93
Makine ve ekipman ile kişisel ve ev eşyaları kiralama hizmetleri1
Bilgisayar ve ilgili hizmetler69
Araştırma ve geliştirme hizmetleri14
Mimarlık, inşaat, hukuk, muhasebe ve işletme konularında hizmetler424
Yönetim, savunma ve sosyal güvenlik hizmetleri10
Petrol ve gaz endüstrisi ile ilgili hizmetler19
Tarım, ormancılık, bahçecilik ve diğer ilgili hizmetler1
Baskı, matbaa ve ilgili hizmetler34
Eğitim ve öğretim hizmetleri27
Sağlık ve sosyal çalışma hizmetleri7
Kanalizasyon ve çöp bırakma hizmetleri, sağlık koruma ve çevre hizmetleri13
Üyelik organizasyon hizmetleri4
Rekreasyon, kültür ve spor amaçlı hizmetler10
Diğer çeşitli hizmetler12
Özel personeli ile kiraya verilen özel haneler1
Toplam16700